Keeleõpe interaktiivseid suhtlemismeetodeid kasutades
Sugesto keeltekool

Keeltekoolist

 

Meil alati on valikute jada
ja võimalus sealt leida oma rada
siis kurssi hoida, kulgeda
ka kurvidesse kihutada julgeda
Teel olemisest rõõme leida,
neid imehetki jagada ja hoida
ja ikka meeles kanda, ikka küsida
miks sellel teel meil vaja püsida

Sugesto lugu

Mulle on elus alati meeldinud teater ja näitlemine. Minu suuremad mõjutajad ongi olnud kaks inimest, kes on otseselt või kaudselt selle valdkonnaga seotud.
Üliõpilasena käisin Jaan Toominga draamastuudios. Tegelikult ei olnud see niivõrd draama ja näitlemine klassikalises mõttes, vaid just oma loova potentsiaali äratamine, iseenda otsimine ja leidmine, suhestumine teiste inimestega, neilt uute impulsside saamine. Jaan Tooming mängis šamaani trummi ja meie instrumentideks olid peamiselt me hääled ja kehad. Saime nii palju eksperimenteerida, algsetest hõigetest ja viisijuppidest arenesid huvitavad rütmid ja muusikalised mustrid. See kogemus oli nii võimas ja puhastav, et pean seda oma tulevase elu üheks olulisemaks tõukejõuks. Sealt tuli julgus suhelda inimestega, improviseerida, uskuda endasse, kaasata inimesi ühistegevusse. Arvan, et ilma selle kogemuseta ei oleks ma ka kunagi sugestiivõpetajaks saanud.
Teine inimene, kes suunas mind otseselt sugestiivõppe rajale oli professor Galina Kitaigorodskaja Moskva Ülikoolis. Tema koolitus avas täiesti uue tasandi õpetamises. Nõukogude ajal võis seda nimetada revolutsiooniks õpetamise metoodikas. Peale seda koolitust julgesin õpetajana väljuda raamidest, rajada keeleõpe mitte suhtlemise mängimisele, vaid tõelisele, loomulikule suhtlemisele, vabastada õppijad pingetest ja hirmudest, anda neile võimalus oma potentsiaali täielikuks avaldumiseks. Tund sarnanes pigem etendusega, kus olid haaratud kõik meeled ja inimesed unustasid ära, et nad on tegelikult keeletunnis. Kogesime rõõmsa hämmeldusega, et see kõik toimib. Sealt jäi vaid sammuke oma keeltekooli rajamiseni.
1991 a.-l oli aeg küps ja 1 märtsil toimus asutamiskoosolek. Uus ilmakodanik, nimega Sugesto, sai sünnitunnistuse. Sugesto esimene kodu oli Rahvusraamatukogu vastvalminud hoones ja esimeses kodus sündis ka Sugesto logo. Trepp meie logol kinnitab, et keeleoskus annab võimaluse elus kõrgemale pürgida (pealegi tuli õppijatel tõusta mööda treppe meie esimesse kodusse neljandal korrusel).

Eredamad mälestused

Mäletan, et 90-ndate alguses sai meie kursuste eest maksta nii rublade kui ka valuuta(FIM) eest. Krooni algusaastatel maksis üks 60-tunnine kursus 490 kr.
Kõige nõutavam oli inglise, soome ja saksa keel ning eesti keel välismaalastele. Meie esimesed nö. välimaalastest kunded oli grupp noori ärimehi USA-st. Tegime nendega ka väljasõidukursuse Hiiumaale. Millegipärast üllatas neid sellel sõidul kõige rohkem Hiiu õlu, mille nad ristisid „tiigripiimaks“ ja eestlaste oskus ilma avajata pudeleid avada.
Kõige ebatavalisemad (huvitavamad) väljakutsed Sugesto algusaastatest:
– keelealane koostöö USA demineerimis-spetsialistidega 1997 a.-l
– Eesti Misside sponseerimine ja keelealane konsulteerimine 1992 a.-l
– kõige varasemad keeletunnid 90-ndate keskel, mis algasid Eesti Telefonis kl. 6.45
– kõige põnevamad koolituskohad, mis meil on olnud:
– ühe Tallinna teadusinstituudi võimlas, kus õppijad istusid kaasatoodud triibulistest riidest aiatoolides
– tehasteses, kuhu õpetaja pidi alati kaitseriietuse ja kiivriga sisenema
– õmblusvabriku Baltika mannekeenide ja uute rõivaste näidiste saalis
– nõukogude aegses puhvetis
– Vilsandi saarel, kuhu sõitsime läbi mere kõrge kastiga veoautos
– Viljandi lossi varemetes

Sugesto saavutused

Oleme kindlalt püsinud oma teel. Keeltekool Sugesto on Eesti vanimaid, järjepidevalt ainult täiskasvanute keelekoolitust ja õpetajate täiendkoolitust pakkuv erakool Eestis.
Sugestos on saanud keeleõpet üle 11000 inimese, kes on õppinud eesti, vene, inglise, saksa, soome, rootsi, prantsuse, hispaania, itaalia, portugali ja ungari keelt.
Oleme korraldanud keelekoolitust enam kui 150 asutusele ja organisatsioonile Eestis. Meie kõige pikaajalisemad koostööpartnerid on Riigikantselei, AS ABB, AS Baltika, AS Tallink, AS Elion, AS Kalev, Integratsiooni Sihtasutus MEIS ja Eesti Töötukassa.
Oleme jaganud oma innovatiivsete meetoditega õpetamise kogemust rahvusvahelistes täiskasvanute haridusprojektides Grundtvig ja korraldanud õpetajate koolitusi Kreeka, Hispaania, Norra, Tšehhi ja Soome kolleegidele.
Oleme toonud värskeid mõtteid ja võtteid täiskasvanute keelekoolitusse ja usume, et suudame ka edaspidi pakkuda oma õppijatele palju rõõmu keeleoskusest.

Monika Veisson sisendab inimesse keelt – Eesti Päevaleht (delfi.ee)

Sugestiivne keeletund raputab vere käima – Eesti Päevaleht (delfi.ee)