sugesto logo

Keeletestid

Enne keelekursusele registreerimist
testi oma keeleoskust

sugesto keeled

Testi eesmärk on saada üldine ülevaade olemasolevatest grammatikaoskustest. Selle alusel saab keeltekool Sugesto jagada õppijad vastavalt oskuste tasemele gruppidesse.

Esialgne hinnang
grammatilistele oskustele:

0-14 punkti 0
15-30 punkti A1;
31-47 punkti A2;
48-54 punkti B1;
55-60 punkti B2.

sugesto keeled

Vene keele tasemetest

Testi oma vene keele oskust

Inglise keele tasemetest

Testi oma inglise keele oskust

Soome keele tasemetest

Testi oma soome keele oskust

Eesti keele tasemetest

Testi oma eesti keele oskust