sugesto logo
Helena Kaasik

Helena Kaasik

Inglise keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis germanistika eriala. Inglise kõne - ja ärikeele õpetamisega alustasin 2011 aastal Mehhikos. Õnneks kuulun nende inimeste hulka, kelle jaoks on töö nende hobi. Põnev on jälgida õppijate õppeprotsessi, sellest osa saada ning jõuda praktilise väljundini. Minu jaoks on väga oluline, et õppijad leiaksid endas julguse õpitavat keelt kasutada. Olen samuti veendunud, et mida mängulisem on keeleõpe, seda lihtsam on omandada nii uut sõnavara kui ka grammatikat.