sugesto logo
Ebe Talpsepp

Ebe Talpsepp

Eesti ja Soome keele õpetaja

Õpetan soome ja eesti keelt sugestiivmetoodikat kasutades. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja Tallinna Ülikooli täiendõppeosakonna soome keele ja kultuuri õpetajana. Sugestiivmetoodikat olen õppinud nii Eestis kui Soomes, kus aastail 2005, 2010 ja 2011-2013 õpetasin soome keelt Tamperes ja selle ümbruses elavatele välismaalastele. Oma töös juhindun Benjamin Franklini põhimõttest:“Haara mind ja ma õpin!“ Tundides pean oluliseks meeldivalt vaba õhkkonda, õppijate ja õpetaja vastastikust mõistmist ning toetamist ja kõikide osalejate aktiivsust. Olen kindel, et nii saab mitmesuguste rollimängude, paaris-ja väikerühmatöö kaudu võõrkeeles suhtlemine kiiremini omaseks.