Keeleõpe interaktiivseid suhtlemismeetodeid kasutades
Sugesto keeltekool

Inglise keele sugestiivkursus

SUGESTIIVÕPE ANNAB VÕIMALUSE OMA VÕIMEID MAKSIMAALSELT KASUTADA

 

60 tunnine inglise keele sugestiivkursus (A2-B1) tasemetele

(keeletaseme testimise võimaluse leiad siin)

 

Sugestiivõppes aktiviseeritakse kogu õppegrupp ja seeläbi ka iga osaleja, et kõik saaksid oma võimeid maksimaalselt kasutada.

 

Kursuse alguses saab õppija uue nime ja rolli. Selles rollis on ta kursuse lõpuni. Rollivahetus annab võimaluse loominguks ja fantaasialennuks ning võtab ära vigade tegemise hirmud.

Õpetaja mängulisus ja positiivsus ning kogu õpikeskkond toetavad ja tugevdavad õppija enesehinnangut ja annavad talle eduelamuse juba esimesest tunnist.

Uue õppematerjali esitlemine ei ole õpetaja soolo, sellest võtab materjali läbimängimisel ja kordamisel aktiivselt osa kogu grupp. Sõnade, väljendite ja grammatika meeldejätmine seotakse erinevate assotsiatsioonidega: intonatsiooni, kehakeele, riimi, rütmi või muusikaga. Avastate, et ka grammatikat saab räppida.

Nii jääb kõik meelde kiiremini ja pikemaks ajaks. Teame ju kõik, miks mäletame kaua laule ja luuletusi.

Koolituse jooksul on õppijatel pidevalt võimalus aktiivselt suhelda. Keelepraktika jaoks loob õpetaja igale tunnile oma stsenaariumi, kus toimub loomulik õppeteemaga seostatud suhtlemine ning varjatult sõnavara ja grammatika kinnistamine. Loomuliku suhtlemise eelduseks on suhtlus-situatsioonide omavaheline seostatus ja nö. vaba voolamine, kus ei jää aega tõlkimiseks eesti keelest või grammatika reeglite meenutamiseks. Grammatika analüüs toimub alles praktika järel, kui on kogetud suhtlemise rõõmu.

Kasutatakse palju paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, muusikaga visualiseerimist, õpisituatsioonide dramatiseerimist – seega loovaid ülesandeid, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa töötama. Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda  õppijatele  võimalust kinnistada materjal läbi piisavate korduste, olla erinevates rollides ja suhelda erinevate partneritega.

 

Sugestiivõppes suureneb lisaks suulisele ja kirjalikule suhtlusoskusele  ka esinemisjulgus, paraneb meeskonnatöö ja loovus. Keeleõpe on ju põnev ja keeleoskus  küpseb paremini läbi

loomingu ja mängu.

 

Koolitaja: Keeltekool Sugesto direktor Monika Veisson.

Kursuse  hind osalejale minigrupis: 690 + 20% k/m. Kokku: 828 EUR (hinnasoodustus, pensionäridele ja endistele Sugesto õppijatele)

Hinna sees: koolitusmaterjal ja kohvipausid Sugestos.

Lisainfo tel 6601559; e-post: info@sugesto.ee