Keeleõpe interaktiivseid suhtlemismeetodeid kasutades
Sugesto keeltekool

Grundtvig

Gruntvig logo 200 Õpiring „Enjoy Estonian (Brain-friendly Estonian course)“ toimus 25.06-02.07, 2013 Tallinnas,  Keeltekoolis Sugesto.

 

Õpiringis osales 12 inimest üheksast erinevast Euroopa riigist. Õpiringi eesmärk oli parendada ja aktiviseerida osalejate eesti keelt erinevates õpisituatsioonides ja julgustada neid suhtlema eesti keeles. Õppematerjal esitati interaktiivse dramatiseeringuna, kus õppijad kogesid läbi rollimängude, kuidas elatakse Eestis, missugused on meie traditsioonid ja kombed, Eesti loodus, meie igapäevaprobleemid. Õpiringisosalejad tutvusid Tallinna vanalinnaga, intervjueerisid kohalikke elanikke, laulsid eesti rahvalaule, nautisid rahvatantse, maitsesid meie rahvustoite. Nad said teada palju huvitavat ka oma kaaslaste maade ja traditsioonide kohta.

Õpiringis kasutati erinevaid loovaid õppemeetodeid, sh. uue materjali muusikalist aktiviseerimist, grammatika kinnistamist lauludega ja räpi-rütmiga, mõtete kaardistamist, lugude ja dialoogide dramatiseerimist, jt.

Peamised õpitulemused:

  • paranes osalejate eesti keele oskus suhtlustasandil, õppijad said juurde julgust ja praktikat keele kasutamiseks
  • osalejad õppisid paremini tundma eestlaste argielu, meie kultuuri, traditsioone, ajalugu, tekkis suurem huvi jätkata eesti keele õpinguid ja tulla Eestisse tagasi
  • parenes osalejate koostööoskus ja tugevnes enesehinnang