Keeleõpe interaktiivseid suhtlemismeetodeid kasutades

Keelekursused

Sugesto Skype-õpe

Skype keeletunnis suhtlevad õppija ja õpetaja omavahel Skype’i teel. Skype-õpe võimaldab igale õppij
Loe edasi